Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2018

Εὐσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης συγγραφὴ τῆς κατ’ αὐτὴν ἁλώσεως

Ο Ευστάθιος χρημάτισε Επίσκοπος Θεσσαλονίκης από το 1178 έως την κοίμησή του (το 1195 ή το 1196). Επρόκειτο για έναν λόγιο ιερωμένο που είχε άριστη γνώση της ελληνικής καθώς και της ρητορικής τέχνης (ήταν καθηγητής ρητορικής: μαΐστωρ ῥητόρων). Ανέλαβε να συγκεντρώσει τα σχόλια προγενεστέρων μελετητών πάνω στα Ομηρικά Έπη, τα οποία και επιμελήθηκε εξαιρετικώς στο έργο του: "Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσεια". Ο Ευστάθιος είναι επίσης γνωστός για την συγγραφή του ιστορικού της δεύτερης αλώσεως της Συμβασιλευούσης το 1185 από τους Νορμανδούς. Είχε προηγηθεί η άλωσις του 904 από τον Βυζαντινό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη. Ο Ευστάθιος, καίτοι αντετάχθη στους Δυνατούς της Θεσσαλονίκης, εν τούτοις συνετάχθη παρά τω πλευρώ του Ισαακίου Β' Αγγέλου το 1185 (1185-1195) και κατά του Ανδρονίκου Κομνηνού (1183-1185). Ο Ισαάκιος υποστηρίζονταν από την πλευρά των Δυνατών ενώ ο Ανδρόνικος είχε εξαπολύσει ανελέητο κυνήγι κατά αυτών θέλοντας να μιμηθεί τον Βασίλειο τον Β' τ…

Ιστοριογραφικές πηγές για το Βυζάντιο

Οι πηγές, από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες για την Βυζαντινή αυτοκρατορία, είναι δύο ειδών: οι άμεσες και οι έμμεσες. Ως άμεσες πηγές έχουμε τις εξής:
·Νομοθεσία, για παράδειγμα ο CodexTheodosianusή το CorpusIurisCivilis —Πρακτικά και κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων —Πρακτικά και κανόνες τοπικών Συνόδων —Τα διάφορα έγγραφα που σώζονται (κυρίως σε παπύρους), κρατικά ή ιδιωτικά —Επιγραφές, π.χ επιτύμβιες, επιγραφές μνημείων κ.λ.π —Σφραγίδες, π.χ Χρυσόβουλα, Αργυρόβουλα, Μολυβδόβουλα —Νομίσματα, π.χ ο βυζαντινός Σόλιδος, τα αργυρά Μιλιαρέσια, ή οι χάλκινες Φόλλεις —Μνημεία —Έργα Μικροτεχνίας, π.χ από Σμάλτο, Ελεφαντοστό κ.λ.π —Μικρογραφίες, π.χ από το Χειρόγραφο του Σκυλίτζη —

Ιωάννης Κίνναμος: Επιτομή των κατορθωμάτων σε pdf (για τους αναγνώστες της Ιστοριοθέασεως)

Μανουήλ Κομνηνός και Μαρία της Αντιοχείας
Πατήστε το σύνδεσμο που αναφέρεται κάτω: khazarzar.skeptik. net Η Ιστοριοθέασις προχωρά στην παράθεση ιστορικών βιβλίων άτινα διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Ξεκινάμε με το ιστορικό έργο του Ιωάννη Κίνναμου το οποίο συνέγραψε τον 12ο αιώνα εξιστορώντας την βασιλεία του Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180). Ο Ιωάννης Κίνναμος ήταν βασιλικός γραμματεύς του Μανουήλ και τον ακολούθησε στις εκστρατείες του. Όταν απεβίωσε ο Μανουήλ το 1180 συνέγραψε το εν λόγω πόνημα ως απόδοση τιμής στον 3ο Μεγάλο Κομνηνό (Αλέξιος, Ιωάννης, Μανουήλ). Το βιβλίο ξεκινά με μία σύντομη αναφορά λίγων σελίδων στον πατέρα του Μανουήλ Ιωάννη (1118-1143). Πριν προχωρήσω στην παράθεση του pdf θα κάνω μία σύντομη ιστορική αναφορά στον Μανουήλ Κομνηνό. Ο Μανουήλ Κομνηνός, έναν χρόνο μετά την ανάρρησή του στον θρόνο, αντιμετώπισε την συγκρότηση της δεύτερης Σταυροφορίας με αφορμή την κατάληψη της Έδεσσας (Ούρφα) από τον Ιμάντ Ζέγκι. Επικεφαλής αυτής της Σταυροφορίας ήταν οι βασιλείς τ…

Παρουσίαση του βιβλίου του Bryan Ward Perkins: Η πτώση της Ρώμης και το τέλος του πολιτισμού

Ο Βρετανός αρχαιολόγος BryanWardPerkinsσυνέγραψε το βιβλίο για την πτώση της Ρώμης με σκοπό να απαντήσει στους ιστορικούς αναθεωρητές, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες ομιλούν για μία, τρόπω τινά, ειρηνική μετάβαση της δυτικής Ευρώπης (ουσιαστικά των περιοχών του δυτικού ρωμαϊκού κράτους) από την ρωμαϊκή διοίκηση στην μεταρωμαϊκή εποχή των γερμανικών βασιλείων των Οστρογότθων, των Βησιγότθων, των Φράγκων, των Βουργουνδών, των Σαξώνων και των Βανδάλων.
Με βάση αυτές τις αντιλήψεις η λεγόμενη και Ύστερη Αρχαιότητα αποτελεί μία μακρά περίοδο πεντακοσίων πενήντα ετών, η οποία ξεκινά από το 250 μ.Χ και τελειώνει το 800 μ.Χ όταν και ο Πάπας Λέων ο Γ’ στέφει τον Καρλομάγνο ως Αυτοκράτορα της Δύσης, τριακόσια είκοσι τέσσερα έτη από την τυπική λύση της Δυτικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το 476 μ.Χ. Παράλληλα, στην ιστορική κοσμοθέαση αυτών των ισοτρικών, η αξία της Ρώμης και της αυτοκρατορίας της υποβαθμίζεται και το γόητρό της μειώνεται. Ως απότοκο αυτής της θεώρησης ο Perkinsπαρουσιάζει την στα…