Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρυσόβουλον Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391-1425)
Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι, διαπιστώνοντας την τεράστια στρατιωτική αδυναμία αλλά και την οικονομική δυσπραγία του ύστερου βυζαντινού κράτους αποφάσισαν να βγάλουν στο σφυρί διάφορα ιερά λείψανα και κειμήλια.

Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391-1425) από το 1399 έως το 1403 ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη πουλώντας ιερά λείψανα, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα για το παραπαίον βυζαντινό κράτος. Στις φωτογραφίες παρουσιάζεται βυζαντινό χρυσόβουλο του Μανουήλ Β', με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 1402, γραμμένο στα λατινικά και τα ελληνικά, με το οποίο αποδίδει διάφορα λείψανα στο Αββαείο του Αγίου Διονυσίου (Σαιν Ντενί) στο Παρίσι.

Η πλήρης υπογραφή του είναι:

+ Μανουήλ εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ ρωμαίων ο παλαιολόγος.
Εδώ το Χρυσόβουλον σε ασπρόμαυρο και σε πραγματική κατάσταση:

The last Byzantine Emperors from the Palaiologan Dynasty faced huge financial difficulties. Due to these they decided to sell holy relics that belonged to Byzantium in order to collect money to organize the Byzantine army. 

Emperor Manuel Palaiologos (1391-1425) travelled through Europe for this purpose. This photo is taken from a Byzantine Chrysobull, written both in Latin and Greek, issued in November the 23th of the year 1402 by Manuel Palaiologos, regarding the selling of such relics to Saint Denis Abbey in Paris.

I chose this because the past reflects the future into a perpetual spiral motion.
The whole signature says:

+ Μανουήλ εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ ρωμαίων ο παλαιολόγος.

Which means:

Manuel in Christ Believer Roman King and Emperor Palaiologos.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης (1222-1254)

“Καθὼς γοῦν εἰρήκειν, μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἐπιλαμβάνεται τῶν Ῥωμαϊκῶν σκήπτρων Ἰωάννης ὁ Δούκας ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ, στεφθεὶς παρὰ τοῦ πατριάρχου Μανουήλ, ὃς τὸν Μάξιμον διεδέξατο. Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς Ἰωάννης ἄρτι τῶν σκήπτρων ἐπειλημμένος καὶ κομιδῇ ἐν στενῷ οὖσαν τὴν τῶν Ῥωμαίων τεθεαμένος ἀρχήν, οὐκ ἀνασχόμενος ἐν πολλοστοῖς βασιλεύειν, δύο παραδραμόντων ἐνιαυτῶν μάχην ποιεῖται μετὰ τῶν Ἰταλῶν.”
Γεώργιος Ακροπολίτης «Χρονική Συγγραφή»
Ήταν γαμπρός του Θεόδωρου Λασκάρεως, καθώς είχε νυμφευθεί την κόρη του Ειρήνη. Μόλις ανέβηκε στον θρόνο αντιμετώπισε τους αδελφούς του ΘεοδώρουΙσαάκιοκαιΆγγελο, οι οποίοι δεν τον αναγνώριζαν ως νόμιμο διάδοχο και κατέφυγαν στον Λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως.Το 1224 νικά τον στρατό των Λατίνων στο Ποιμανηνό. Καταλαμβάνει όλες τις κτήσεις τους στην Μικρά Ασία πλην της Χαλκηδόνος και της Νικομήδειας. Έπειτα μεταφέρει τον πόλεμο στην Ευρωπαϊκή ακτή όπου κυριεύει πολλές πόλεις στην Θράκη και την Μακεδονία. Ταυτόχρονα ναυπηγεί στόλο στην Λάμψακο και αν…

Μέγας Κωνσταντίνος 272-337 μ.Χ

Το πλήρες όνομα του ήταν Flavius Valerius Aurelius Constantinus. Γιος του Φλάβιου Βαλέριου Κωνστάντιου (του Χλωρού) από την Ναϊσσό της Μοισίας και της Ελένης από το Δρέπανο της Βιθυνίας γεννήθηκε περί το 272. Το 307 χωρίζει την πρώτη σύζυγό του την Μινερβίνη και νυμφεύεται την κόρη του Μαξιμιανού και αδελφή του Μαξεντίου Φαύστα. Την εποχή αυτή αναδύονται στην επιφάνεια οι μεγάλες αντιθέσεις των συναυτοκρατόρων του ρωμαϊκού κράτους που καταλήγουν σε ανοιχτές αντιπαραθέσεις και επεκτείνονται με την προσθήκη και άλλων, πλέον των τεσσάρων. Ο Κωνσταντίνος κυριαρχούσε στην Γαλατία και τα Βρετανικά νησιά, Ο Μαξέντιος και ο Μαξιμιανός στην Ιταλία, την Ισπανία και την Βόρειο Αφρική, ο Λικίνιος ορίστηκε από τον Γαλέριο ως υπεύθυνος στις επαρχίες της Πανονίας, της Ραιτίας, του Νωρικού και της Βαλέριας, ο Μαξιμίνος ελέγχει τις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας και ο Γαλέριος την υπόλοιπη Ανατολή. Ο Μαξιμιανός στράφηκε πρώτα κατά του γιου του Μαξεντίου και μετά κατά του Κωνσταντίνου μέσα από ένα πλέγμ…

Η παρακμή του Βυζαντινού κράτους

Σε μία σειρά από βίντεο παρουσιάζεται η παρακμή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα: